اموزش حرفه ای هیپنوتیزم
اموزش حرفه ای هیپنوتیزم
آموزش حرفه ای هیپنوتیزم تصویری
  • قیمت ماه قبل : 35,000 تومان
  • پرداخت نقدی آنلاین : 29,800 تومان
  • ارزش واقعی : 90,000 تومان
  • تعداد فروخته شده : 125
  • سود شما : 60,200 تومان

آموزش هیپنوتیزم حرفه ای در 3 دی وی دی

موضوعات بحث شده :

در مورد جن(ارتباط)

در مورد رفتن به خلصه و خارج شدن

در مورد مرگ و اسرار مرگ و مشاهدات

در مورد روح - خارج کردن روح از بدن

در مورد جابه جایی اجسام و آموزش دادن آن با نیروی ذهن

به دست آوردن نیروهای ماورا الطبیعی و انرژی درمانی

حوادث طبیعی

مستند افرادی که میتوانند با ذهنشان اجسام را جابه جا کنند و همینطور نحوه رسیدن به این قدرت ماورایی

تله پاتی و انتقال فکر

خواندن ذهن دیگران در کمتر از 10 ثانیه

آموزش هیپنوتیزم به زبان فارسی

آموزش منحصر به فرد روح به زبان فارسی

اگر دوست دارید اجسام را با نیروی ذهن جابه جا کنید

اگر میخواهید ذهن افراد را بخوانید

اگر میخواهید به افراد خواسته هایتان را القا کنید

اگر میخواهید همیشه موفق باشید

اگر میخواهید همیشه قدرت در دستان شما باشد

اگر میخواهید آموزش جابه جایی اجسام را بدانید

اگر میخواهید مستندات خارجی توسط دانشمندان و پرفسورهای خارجی را در رابطه با این موضوع بدانید

اگر میخواهید هیپنوتیزم کنید

اگر به دنبال قدرت های مافوق بشر هستید

اگر میخواهید با نگاه قاشق و چنگال را جابه جا کنید

دیدن این آموزش را به شما توصیه میکنیم

قیمت هم تا اطلاع ثانوی به نصف قیمت کاهش داده میشود

قیمت ماه قبل کالا: 35,000 تومان

قیمت امروز کالا : 29,800 تومان